Kontakt


Adresa kancelárie:

Štefánikova 814, 020 01 Púchov

Telefón:

+421 904 604 519

Email:

office@zmklegal.sk

číslo licencie SAK: 5164

sídlo: Štefánikova 814, 020 01 Púchov

zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 41325/R

IČO: 47 251 247

DIČ: 2023890506

SK DPH: SK2023890506