Advokátska kancelária pre 

zodpovedné riešenia

ZMK Legal, s.r.o., advokátska kancelária, 

poskytuje právne služby slovenským a zahraničným klientom, s ktorými hľadá individuálne a efektívne riešenia ich právnej situácie. S klientom vedie dialóg o možnostiach a právnych dôsledkoch, pričom sa sústredí na posúdenie veci v celku a v detailoch.  Advokátska kancelária spolupracuje s ďalšími odborníkmi, ako sú daňoví poradcovia, znalci, notári.

Advokátsku kanceláriu založila a vedie Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová, ktorá počas svojej praxe nadobudla skúsenosti v medzinárodnej a poprednej slovenskej advokátskej kancelárii.  Venuje sa najmä problematike obchodného práva a vnútropodnikovej regulácie, zameriava sa aj na obranu voči nezákonným rozhodnutiam.